Son yüz yılda üç kez sürgün ve soykırıma maruz kalmış,  eski Sovyet  topraklarında sürgün hayatı yaşamakta iken TBMM’nin 3835 sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Göç  ve İskanına dair kanununa göre 2009 yılından sonra anavatanımız Türkiye’ye ailelerimiz ile birlikte, canımızdan çok sevdiğimiz al bayrağımız altında çocuklarımızı hür ve özgür yaşatmak amacı ile göç etmiş bulunuyoruz.

Eski Sovyet üniversitelerinden aldığımız diplomalarımız vatanımız Türkiye’de YÖK tarafından tanınmadığı için  200 den fazla doktor ailelerinin geçimini sağlamak için günü birlik işlerde çalışmaktalar, çok mağdur durumdalar. DATÜB yönetim kurulu olarak YÖK başkanlığında diploma denklikleri ile ilgili bir kaç görüşme ve öneri sunmamıza rağmen olumlu sonuç henüz alamadık.

Eski Sovyet üniversitelerden mezun Ahıskalı doktorlar nisan 1996 yılına ve 2009 yılının sonuna kadar diploma denklik sınavına tabi tutulmazken diploma denklikleri yapılmış. Bugün 300 den fazla doktorumuz Türkiye’mizin çeşitli yerlerinde mesleklerini başarılı bir şekilde icra etmektedirler.

Sovyet Üniversitelerinden mezun diploma sahipleri olan Yahudiler İsrail’e, Rumlar Yunanistan’a, Almanlar Almanya’ya göç ettikten sonra kendi ülkelerinde meslekleri ile ilgili 6 ay ile 1 yıl arasında kliniklerde staj görerek  ve sonra klinik şefleri tarafından sınava tabi tutularak diploma denklikleri yapılmakta ve mesleklerini icra etmektedirler.

                 Siz Sn. Cumhurbaşkanımızdan naçizane isteğimiz ;

1-) 1996 Nisan ayına kadar ve 2009 yılında YÖK başkanı tarafından inisiyatif kullanılarak denklik sınavına tabi tutulmadan, diploma denkliklerinin verilmesi yönünde daha önce alınmış kararın yeniden gündeme getirilmesi ile alakalı çalışmalar yapılması.

2-) Avrupa ülkelerinin kendi soydaşlarına uyguladığı Tıp fakültelerinde veya Eğitim Araştırma Hastanelerinde 6 aydan 1 yıla kadar staj görerek hastane Başhekimliği tarafından seviye tespit yapılarak diploma denkliklerinin yapılması.

Sn. Cumhurbaşkanımız Ahıska Türklerinin geçmişte çektikleri sıkıntılar sürgün ve soykırımlarını göz önünde bulundurularak  diploma denkliklerimizin yapılmasında kolaylık sağlanmasında yardımcı olmanızı arzu ediyoruz. Tüm Ahıskalılar adına size saygı ve sevgilerimizi sunarız.

 

 

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı

Ziyatdin KASSANOV