AHISKALI’NIN SORUNUNA ÇÖZÜM KALICI OLMALI

 

Yıllardır Ahıskalı sivil toplum kuruluşları Türkiye’ye göç etmiş Ahıskalıların sorunlarını parsel parsel  çözmeye çalıştılar. Bazı sorunlar kısmen de olsa çözülmesine rağmen kalıcı çözüm üretilmedi. Çalışmaları yetersiz veya eksik bulan bir kısım “biz dernek kuralım da bu işi daha iyi çözeriz” düşüncesinde dernekler kurdular ama ne yazık ki bu dernekler çok aktif olamadılar. DATÜB Başkanımız Ziyatdin Kassanov’un üstün çabasından dolayı yirmi üç bine yakın Ahıskalı’ya vatandaşlık hakkı tanındı, yedi yüze yakın aile de Erzincan’a yerleştirildi. Ama yurt dışına yaşayan binlerce insanımız Türkiye’den medet ummakta.  2017 Ağustos ayından sonra göç eden ailelerin ikamet ve vatandaşlık sorunlarının nasıl çözüleceği belli değil. Çalışma izni, sağlık, diploma denklikleri, emeklilik hakları gibi sorunlar tümüyle çözülmüş değildir. Ahıskalılara verilen bazı haklar yabancılara verilen haklardan esinlendirilerek verilmiştir. Halbuki biz Ahıska Türkleri, anavatanımız olan Türkiye’ye TBMM’nin 2 Temmuz 1992 tarihli kanununa göre iskanlı ve iskansız olarak göç etmiş bulunuyoruz.  Kanun 8 maddeden oluşuyor. Tüm maddeleri Ahıskalıların bu ülkenin yabancısı olmadığını öz soyundan ve kökünden olan öz ve öz Türkler olduğunu söylüyor. Bizler 1921 Moskova Anlaşması’ndan dolayı sınırın öteki bölgesinde kalmış Türkleriz. Türkiye’ye geldiğimizde ne gibi sorunlarla karşılaşacağımız değil, altı ay içerisinde TBMM’den 3835 sayılı kanundan yararlanarak bir an önce ülkemizin vatandaşı olarak hizmet etmek istiyoruz. Yük olmaya değil ülkemizin yükünü hafifleştirmek istiyoruz. Ana vatanımızdan mal mülk istemiyoruz. Vatanımızın bir parçası, resmi bir vatandaş olmak istiyoruz. Bugün DATÜB Başkanımız Ziyatdin Kassanov ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimiz Ahıska Türkleri sorunlarıyla ilgileniyor ve çözüme kavuşmasında büyük rol oynuyorlar. Allah uzun ömür ve sağlık versin. Ama hayatın gerçekleri var; insan hayatı baki değildir. Bugün varız yarın yokuz. Bizim amacımız sorunlarımızın çözümünün kalıcı olmasını istiyoruz. 2 Temmuz 1992 tarihinde TBMM’nin kabul ettiği “Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Göç ve İskan Kanunu”nun çalıştırılması durumunda sorunlarımızın tümüyle çözüleceği inancındayız. Kanunun çalıştırılması için Bakanlar Kurulu’nun kararı yeterlidir. İnanıyoruz ve ümit ediyoruz ki en kısa zamanda Bakanlar Kurulu kendi soyundan ve kökünden olan Ahıska Türklerine sahip çıkacaktır ve bu kanunu yürürlüğe koyarak kalıcı çözüm üretecektir.

 

DATÜB TÜRKİYE İCRA KOMİTESİ

BAŞKAN YARDIMCISI

  1. İBRAHİM AGARA