AHISKA TÜRKLERİNİN GÖÇ VE UYUM PROBLEMLERİ TBMM’DE

TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu, AK Parti Milletvekili Atay Uslu Başkanlığında, Said Yüce (AK Parti), Sema Ramazanoğlu (AK Parti), Şenal Sarıhan (CHP), Ruhi Ersoy (MHP)’dan oluşan komisyon, 12.04.2018 tarihinde TBMM Halkla ilişkiler Toplantı Salonunda, DATÜB’u temsilen Genel Sekreter Fuat Uçar, DATÜB Ege Bölgesi Temsilcisi ve İzmir Ahıska Türkleri Dernek Başkanı İbrahim Agara ile bir toplantı yaptılar. Görüşmede Ahıska Türklerinin Türkiye’ye göç ve uyum süreçleriyle ilgili problemler ve çözüm bekleyen sorunlarla ilgili geniş kapsamlı bir sunum yapıldı. DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, komisyon üyelerine Ahıska ve Ahıska Türkleri ile ilgili bilgi verdi. 3835 sayılı kanunun 1. Maddesine göre devletimiz tarafından iskânlı göç ettirilerek Erzincan ve Bitlis’e yerleştirilen Ahıska Türklerinin göç ve uyum süreleriyle ilgili konuşmasında; Ukrayna’da savaş bölgesinden 670 ailenin 3 bine yakın Ahıska Türkünün Cumhurbaşkanlığının talimatı ile göç ettirildiğini ve TOKİ konutlarına yerleştirildiğini vurguladı. Ailelerin 6 ay içerisinde vatandaşlığa kabul edildiklerini, iş imkânlarının İŞKUR tarafından çözüldüğünü, bazılarının belediyelerce işe alındıklarının, eğitim ve sağlık problemlerinin çözüldüğünü belirtti.  Ailelerin sıkıntılarından bahsederken yakınlarının hâlâ Ukrayna’da savaş bölgesinde kaldıklarını, onların da sağ salim Türkiye’ye getirilmesini istediklerini belirtti. Çoğunluğunun Ukrayna’da evlerini satamadıkları için sık sık gidip gelmek zorunda kaldıklarını, Ukrayna’da çalışma günlerinin ve emeklilik haklarının Türkiye’ye nakliyle ilgili taleplerinden bahsetti. Bu sıkıntılarla uyum süresine rağmen anavatanları Türkiye’ye göç ettiklerinden dolayı çok memnun olduklarından, sevinç ve huzur içerisinde bu göçü gerçekleştirilmesini sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Hükümetimize şükranlarını bildirmektedirler. DATÜB olarak bundan sonraki göçlerin Ardahan bölgesine gerçekleştirileceğini ve bu göçle ilgili olarak hükümet yetkilileriyle ikili çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Toplantıda bir konuşma yapan Dr. İbrahim Agara, Türkiye’deki Ahıska Türklerinin sorunlarını dile getirdi. Vatandaşlıkla ilgili olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve Bakanlar Kurulunun 15.08.2017 tarihli kararıyla 01.01.2017 tarihinden önce Türkiye’ye iskânsız göç etmiş 23 bin Ahıska Türk’üne istisnaî vatandaşlık hakkı tanındığını ifade ederek,  bu tarihten sonra gelecek ailelerin kaderinin nasıl olacağının belirsiz olduğunu söyledi. Dr. Agara başlıca problemleri ayrı ayrı izah ederek yapılabilecekleri şöyle dile getirdi:

Uzun dönem ikamet tezkeresi konusu: Ahıska Türklerine Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün 15/05/2017 tarihli genelgesiyle 01/01/2017 tarihinden önce Türkiye’ye giriş yapmış ailelere uzun dönem ikamet tezkeresi verilmiştir. Bu tarihten sonra gelenlere kısa dönem veya insanî ikamet verilmeye başlanmış, her iki halde de sorunlar çözülmüş gibi görülse de kalıcı olmadığı için bu tarihten sonra gelenler geçmişteki problemlerle karşı karşıya kalacaklardır. Uzun dönem ikametler devam etmiş olsaydı,  beş yıl sonra vatandaşlık alma hakkı doğacaktır.

Çalışma izni konusu: Türkiye şartlarında bir yabancıya çalışma hakkı verilebilmesi için kırk yaşını geçmemiş olması, Türkiye’de kişinin mesleğine ihtiyaç duyulması, sağlıklı olması gibi şartlar yerine getirildiği takdirde işveren, Çalışma Bakanlığına müracaat ederek kişiye çalışma hakkı sağlayabilir. Aksi takdirde çalışma hakkı verilmemektedir.

Emeklilik konusu: Eski Sovyet ülkelerinde on ile otuz yıl arasında çalıştığına dair belgeleri ellerinde bulunmasına rağmen, o ülkelerle ikili sosyal güvenlik anlaşması yapılmadığı için çalıştığı günler Türkiye’de sayılmamaktadır. Bu durumda olan ve bakıma muhtaç olan yaşlı insanlarımıza ellerindeki çalışma belgeleri noterde onaylatılarak elçiliklerde gerekli işlem yaptırılıp asgari ücretle geçimini sağlayacak şekilde bir maaş bağlanmasını arzu etmekteyiz Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir ve sayısı bini geçmeyen bu durumdaki ailelere sahip çıkabileceğini düşünmekteyiz.

Diploma denkliği konusu: Eski Sovyetler Birliği’nde zor şartlarda üniversite eğitimini tamamlayarak diplomasını almış meslek sahipleri de ortada kalmamalıdır. Bu diplomaların Türkiye’de onaylanması hususunda kolaylık sağlanmalıdır. Rusya’dan Almanya’ya göç eden Almanlara, İsrail’e giden Yahudilere ve Yunanistan’a göç eden Rumlara meslekleri üzerinden bir veya iki sene meslekî staj yaptırmak suretiyle bölüm başkanları tarafından sınava tabi tutularak diploma denklikleri verilebilmektedir. Türkiye’ye göç etmiş 200’e yakın doktor ve yüzlerce mühendis ve öğretmen diploma denklikleri yapılmadığı için mesleklerini icra edememektedirler.

Dr. Agara konuşmasının son kısmında şunları söyledi: Çok değerli komisyon üyeleri, 1944 yılı Ahıska’da, 1989 Özbekista’da ve 2004 Krasnodar’da Ahıska Türklerine karşı yapılanlar bir soykırım faciasıdır. Binlerce insan şiddet, açlık ve hastalıktan hayatını kaybetmiştir yapılanlar bir insanlık ayıbı ve suçu olarak tarihe geçmiştir. TBMM’nin Ahıska Türklerine karşı yapılan bu kıyım hareketlerini bir soykırım olarak kabul etmesini istiyoruz. Bizler Türklüğün ayrılmaz bir parçası ve yüzyıllarca serhatlerini beklemiş olan eski vatandaşlarıyız. Vatanımızı, toprağımızı, bayrağımızı canımızdan çok sevdiğimiz için Türkiye’ye geldik. Çocuklarımızı ve gelecek nesillerimizi bayrağımızın altında büyütmek, yaşatmak ve bu ülkenin şerefli vatandaşları olarak yaşamalarını sağlamak bizim hem arzumuz ve hem de hakkımızdır.

Yukarıda ifade ettiğimiz sorunlarımızın tek çözüm yolu TBMM’nin kabul etmiş olduğu 3538 sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Kabulü ve İskânına Dair Kanun’a yeniden işlerlik kazandırmak suretiyle iskânsız göç etmiş aileler problemleri de kökünden çözüleceğine inanıyoruz.

Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’a ve Hükümetimize, Ahıska Türklerine göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

12/04/2018

Dr. İbrahim AGARA

İzmir Ahıska Türkleri Derneği Başkanı

DATÜB Ege Bölgesi Temsilcisi