Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN

T.C. Cumhurbaşkanı

 

İstanbul, 1 Ağustos 2017

 

Sayın Cumhurbaşkanımız,

Zât-ı Devletlerinin de yüksek malûmları olduğu üzere Ahıska Türkleri 15 Kasım 1944 tarihinde, tâbi oldukları devlete karşı herhangi bir suç işlemedikleri hâlde sırf etnik temizleme uygulamasıyla vatanlarından topyekûn sürgüne tabi tutulmuş, akla hayale gelmez eziyetlere hatta yok edilmeye maruz kalmışlardır. Bu halk, bir zamanlar Türkiye’nin vatandaşlarıydı; önce 1828’de Çarlık Rusya’sının, 1921’de de Bolşevik Rusya’nın eline düşmüştür. Ahıska’nın Müslüman Türk ahalisi, SSCB’nin dağılmaya başlamasıyla birlikte 1989’da Özbekistan’da Fergana faciasıyla darmadağın olmuş, bugün nüfusu 400.000 civarında hesap edilen Ahıskalılar, eski SSCB ülkeleriyle dünyanın dört bir yanına savrulmuşlardır.

Bütün bu facialar karşısında yapayalnız kalan halkımızın elinden tutmak amacıyla TBMM, 1992 yılında 3835 Sayılı ‘Ahıska Türklerinin Kabulü ve İskânına Dair Kanun’u çıkarmıştır. Bu kanunla bir grup hemşehrimiz Iğdır’a getirilmiş ve iskân edilmiştir.

 

Sayın Cumhurbaşkanımız,

Söz konusu kanunun birinci maddesini esas alarak son yirmi beş yıl içerisinde 30.000 civarında Ahıska Türkü, kendi sınırlı imkânlarıyla iskânsız göç şeklinde gelerek yurdumuzun muhtelif il ve ilçelerine yerleşmişlerdir. Bir kısmı Zât-ı Âlilerinin Başbakanlığı döneminde, 2009 yılında verilen istisnaî vatandaşlıktan yararlanarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuştur. 2010 yılından itibaren iskânsız göç şeklinde gelen Ahıska Türkleri  vatandaşlığa kabul edilmemiş ve halen vatandaşlık beklemektedirler. Öz vatanımızda vatandaşlık meselesi çözülmediği için eğitim, sağlık, çalışma ve diğer sorunlarla karşı karşıya kalmaktayız.

 

Sayın Cumhurbaşkanımız,

Zât-ı Devletlerinin Ahıska Türkleri sorununa gösterdiği yakın ilginin farkındayız. Ukrayna’da savaş bölgesinde kalan Ahıska Türklerinin iskânlı göç şeklinde Erzincan ve Ahlat’a yerleştirilmesi, bizim için sevinç ve memnuniyet kaynağıdır.

Problemlerimizin çözülmesi için Ahıskalı sivil toplum kuruluşlarının çabalarına rağmen kalıcı bir çözüm bulunamamıştır. Bu meselenin adeta bir kangren hâline gelmesinde bizim gibi Ahıska STK’larının yetkililere bilgi sunma ve iletişim konusunda yetersiz kaldığını düşünmekteyiz.

Başta DATÜB (Dünya Ahıska Türkleri Birliği) Yönetimi ve diğer Ahıskalı sivil toplum kuruluşları başkanları, mevcut problemleri arz etmek üzere Zât-ı Devletleri tarafından kabulümüz için gereğini saygıyla arz ederim.

 

 

Dünya Ahıska Türkleri Birliği

Genel Başkanı

Ziyatdin KASSANOV
Adres: Şenlikköy Mah. Germeyan Sok.
No. 21 Demirkol Apt. D: 5,
Florya, Bakırköy/ İstanbul.
Tel: Cep: 0(542) 891 20 53;
+90 (212) 573 19 71-72-73