Ahıska Türklerine verilecek hususi geçici kimlik belgesi özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

  • Bu belge TBMM’nin 3835 sayılı yasaya göre iskânsız göç etmiş ailelere verilmelidir.
  • Belge beş (5) yıl süreyle verilmelidir.
  • Belgede geçici T.C kimlik numarası belirtilmelidir.
  • Bu belge sahibine çalışma hakkı tanınmalıdır.

-Bir Ahıskalı aile bu belgeyi elde etmesi için elinde bulunan sürgün belgesi ve ya babasının ve ya dedesinin doğum belgesinin Türkçe tercümesi noter onaylı olmalıdır.

-Belgelerin apostille (tasdik) edilmesi şartı kaldırılmalıdır. Çünkü yapılan apostilleler İstanbul’da para karşılığında herhangi bir araştırma yapılmadan verilmektedir.

-Mutlaka bölgelerde Ahıska Türk’ü olduğuna dair mülakat yapılmalıdır. Bu mülakata da Ahıskalı bilir kişilerin katılması uygun görülürse daha sağlıklı bir sonuç elde edilir.

 

 

İzmir Ahıska Türkleri Dernek Başkanı

İbrahim AGARA