AHISKA TÜRKLERİ TÜRKİYEDEN NE BEKLİYOR?

 

1992 yılında TBMM’nin kabul ettiği 3835 Sayılı Ahıska Türklerinin Türkiyeye Göç ve İskânına Dair Kanun’un 1. Maddesine göre, 30 bin civarında Ahıska Türkü iskânsız göçmen olarak Türkiye’ye gelmiş ve muhtelif il ve ilçelere yerleşmişlerdir. Bunların bir kısmı 2009 yılında istisnaî vatandaşlık hakkından yararlanarak Türk vatandaşlığına kabul edildiler. Bundan sonra gelen 20 bine yakın Ahıskalı, 7-8 seneden beri vatandaşlık beklemektedir. Bunlara verilen ‘yabancılara mahsus ikamet tezkeresi’ ile çalışma hakkı tanınmadı. Bu sebeple hemşehirlerimiz yıllardır çalışama yasağıyla bin bir güçlükle mücadele etmektedirler. Aynı şekilde diploma denkliği, emeklilik ve diğer sosyal haklarıyla ilgili işler halledilmedi. Şu husus bilinmeli ki bir zamanlar vatandaşı bulunduğumuz Türkiye’de bugün bize yabancı muamelesi yapılması çok gücümüze gitmektedir.

Sessiz Ahıska Türklerinin sesine kulak verilmesini ve yıllardır akan gözyaşlarının dinmesini istiyoruz. Biz, öz vatanımız olan Türkiye’nin tabiî vatandaşları olmak istiyoruz. Türklüğümüzden dolayı son yüz yılda üç kez sürgün ve soykırıma uğradık. Bundan dolayıdır ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak en tabiî hakkımızdır. İşte devletimizden bu hakkın verilmesini istiyoruz.

Eski Sovyet ülkelerinde yaşayan Yahudi, Rum ve Alman toplumları, 1990’lı yıllarda İsrail’e, Yunanistan’a ve Almanya’ya gittiler. Bu göçmenler, kendi ülkelerinde kısa zamanda vatandaş oldular ve birkaç ay içinde de muhtelif rehabilitasyon çalışmalarıyla bu ülkelere entegre edildiler.

1923 anayasasında yer alan ‘Türk soylulara iki yıl içerisinde vatandaşlık hakkının tanınması’ ilkesi, biz Ahıska Türkleri için de hatırlanmalıdır. Zira biz bu devleti kuran aslî unsurla aynı köke mensubuz, yani Türk’üz. Başta da zikrettiğimiz 1992/3835 Sayılı kanunun işletilmesiyle her türlü problemin halledileceği kanaatindeyiz. Söz konusu kanunda Türkiye’ye göç etmiş ailelere vatandaşlık hakkı ve yurt dışında yaşayan Ahıskalılara çifte vatandaşlık hakkı tanınabiliyor. Bakanlar Kurulu, yeni bir kanuna ihtiyaç duymadan söz konusu kanunla Ahıska Türklerinin her türlü vatandaşlık problemlerini çözebilir. İstenen şey, Ahıska Türklerinin vatandaşlık işlerinin kolaylaştırılması ve engellerin kaldırılmasıdır. Hükûmetimizin bu sese kulak vermesini diliyoruz.