Yunanistan vatandaşı iken 19.md. mağduru veya Yunanistan vatandaşlığını kaybedenlere T.C.vatandaşlığı verilmeyecek.

 
Yunanistan vatandaşı iken 19.md. mağduru veya Yunanistan vatandaşlığını kaybedenlere T.C.vatandaşlığı verilmeyecek. Yeni yürürlüğe giren Göç Yasasına göre Haymatlos,İskat ikamet verilenlere de bundan böyle İnsanı ikamet verilecek.

Yasada Haymatlos,Iskat ,yani hiçbir ülke vatandaşlığı olmayanlara Haymatlos ikameti verilmesi öngörüldüğü halde bu yönde bir yönetmeliğin olmadığı belirtilerek ‘İnsani ikamet’ verilmektedir.Başvuru tarihinden en az 6 ay sonra ve 1 yıllık verilen insani ikamet teskerelerinde  uyruk bölümünde Yunanistan vatandaşı yazmakta ve fotoğrafsız,baba adı,adres, belirtilmeden verilen yeni ikametlerle, pasaportu olmayan Batı Trakya Türkü iskat ve haymatloslar resmi dairelerde hiçbir işlem yapamamaktadır.Yine yasa ve yönetmelikte kısa dönem ikamet başvurusu yapabilecekleri belirtilirken,geçerli pasaport ve kimlikleri olmadığından başvuruları kabul edilmemektedir.Türkiye vatandaşlığı için başvuru yapmak isteyen veya önceden başvuruları tamamlanamayan Batı Trakya Türkü haymatlosların ilgili yönetmelik çerçevesinde başvuruları alınmamaktadır.

Konu ile ilgili bilgilendirme notunda Diğer ülkelerden gelen Türk asıllı yabancılar ile ilgili gerekli kolaylığın sağlandığı ve harçsız, cezasız ikamet teskeresi verilmesine karşılık,Lozan anlaşmasına göre Resmi Etabli belgesine sahip olan Batı Trakya Türkleri son yapılan değişikliklerle bu haktan mahrum bırakılmıştır.
İLGİLİ BİLGİLENDİRME NOTU:
ÜLKEMİZDE İKAMET EDEN YABANCI UYRUKLU TÜRK SOYLULAR

Ülkemizde ikamet etmekte olan yabancı uyruğa tabi ancak Türk soyundan olan yabancılar ile ilgili iş ve işlemler 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde yürütülmektedir.  Bahse konu soydaşlar ile ilgili 6458 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Emniyet Genel Müdürlüğünün talimat ve genelgeleriyle, adı geçen kanunun yürürlük tarihi olan 11 Nisan 2014’ten sonra ise Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün mezkur Kanun çerçevesinde uygulamaya koyduğu genelgeler ve talimat yazıları ile işlemler yürütülmektedir.

Ayrıca bahse konu soydaşların 5543 sayılı İskan Kanunu çerçevesinde ülkemizde serbest göçmen veya iskanlı göçmen olarak kabul edilmeleri Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün koordinasyonu çerçevesinde gerçekleştirilmekte olup, serbest göçmen veya iskanlı göçmen statüsü sağlanan Türk soylu yabancı uyruklulara Bakanlar Kurulu Kararı ile Vatandaşlığa kabul edilirler. Bu itibarla bahse konu Türk soyundan olup yabancı uyruklular hakkında;

Ahıska Türkleri: Yabancının Ahıska Türkü olduğunun Vatandaşlık Başvuru inceleme Komisyonu tarafından tespiti sonrasında 6458 sayılı Kanun çerçevesinde işlemler Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün genelge ve talimat yazıları ile sürdürülmektedir. Ahıska Türklerine sağladığı haklar bağlamında; harçsız ve cezasız ikamet izni, uzatma işlemlerinde yasal çerçeve gözetilerek esneklik sağlama, vatandaşlığa alınma taleplerinde Türk soyu ve kültüründen olmaları nedeniyle bir takım kolaylıklar ve diğer ikamet izinlerinden herhangi birinin şartlarını taşımamaları halinde varsa insani ikamet izni taleplerinin alınarak değerlendirmeye tabi tutulması konularında haklar tanınmıştır.

Bulgaristan Türkleri: 6458 sayılı Kanun esas alınmak suretiyle Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün Genelge ve talimat yazıları ile Bulgaristan uyruklu Türk soylu yabancılar ile ilgili işlemler yürütülmektedir. Sağlanan haklar; ülkemize giriş ve çıkışlarında yasal prosedüre dikkat edilerek kolaylıklar sağlanması, insani ikamet izni talepleri olması halinde bahse konu genelge ve talimat yazıları çerçevesinde değerlendirmeye alınmaları ve vatandaşlık işlemlerinde Türk soylu olmaları nedeniyle kolaylıklar tanınması konularında haklar tanınmaktadır.

Yunanistan Uyruklular: Bahse konu Türk soylu olan ancak Yunanistan vatandaşlığından politik gerekçelerle çıkarılmaları nedeniyle ülkemizde insani ikamet izni kapsamında kalmalarına imkan tanınmış, Yunanistan’daki haklarının hukuksal olarak kaybolmaması adına ülkemizde de mağdur olmamaları için Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı tanınmadan ülkemizde uzun yıllar ikamet etmeleri için gerekli çalışmalar yapılmış olup, insani ikamet izni kapsamında bahse konu soydaşlara haklar sunulmaktadır.

Arz ederim.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here