Avrupa Batı Türk Federasyonu(ABTTF), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı(AGİT) İnsani Boyut Uygulama Toplantısı’na katıldı.

toplu-295x185

Varşova’da düzenlenen toplantıda Batı Trakya Türk Azınlığı’nı ABTTF Uluslararası İlişkiler Direktörü Melek Kırmacı Arık ve ABTTF Uluslararası Çalışmalar ve Lobi Grubu üyesi Funda Reşit ile Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği’ne üye Trakya Üniversitesi Balkan Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Hüseyinoğlu ile BTAYTD Üyesi Ekonomist Onur Mustafa Ahmet temsil ettiler.

AGİT İnsani Boyut Toplantısı’na ABTTF’nin de üyesi olduğu Avrupa Halkları Federal Birliği(FUEN)’ne üye Türk azınlık/topluluklarından Rodos ve İstanköy Türkler ile Ahıska Türkleri de FUEN’in desteğiyle ilk kez katıldılar. Toplantıda Rodos, İstanköy, Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Prof.Dr. Mustafa Kaymakçı Rodos ve İstanköy’deki Türklerin sorunlarını, Uluslararası Meshet Türkleri Cemiyeti VATAN Başkanı Cavid Aliyev ise Ahıska Türklerinin atayurtları Ahıska’ya, Gürcistan’a dönüşü konusundaki sorunları aktardılar.

Azınlığa karşı hoşgörüsüzlük ve ayrımcılık devam ediyor!

Müslümanlara karşı ayrımcılık ve hoşgörüsüzlük konulu oturumda Onur Mustafa Ahmet, Yunanistan’dan azınlığın özerk yapısına zarar veren 3536/2008  sayı ve tarihli vakıflar yasası ile “240 İmam Yasası” olarak bilinen 4115/2013 tarihli yasanın uygulamasının durdurulmasını istedi. Bu oturumda konuşan Melek Kırmacı Arık, Yunanistan’da Batı Trakya Türk Azınlığı’nın “öteki” olarak algılanmaya devam ettiğini ifade ederek Dostluk, Eşitlik, Barış(DEB) Partisi’nin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde elde ettiği başarının ülke medyasında nasıl algılandığını örnekleriyle anlattı. Kırmacı, bu algının Batı Trakya Türk Azınlığı’na yönelik nefret temelli saldırıları da beraberinde getirdiğini ifade etti.

“240 İmam Yasası” cunta dönemi benzeri uygulamalarla devrede, Faziletli Gümülcine Müftüsü mahkemede ifade veriyor

Din veya inanç özgürlüğü konulu oturumda ise Yrd. Doç. Dr. Ali Hüseyinoğlu, 4115/2013 sayı ve tarihli “240 İmam Yasası”na karşı tepkiye rağmen yasanın devlet okullarından sonra camilerde de uygulanmaya başlandığını ifade ederek Büyük Derbent köyündeki camide “öğretmen” ünvanı ile müezzin atandığını söyledi. Bu oturumda konuşan Funda Reşit ise Batı Trakya Türk Azınlığı’nın dini liderleri seçme özgürlüğünün ihlal edildiğinin altını çizerek bugün devlet eliyle atanmış ve cemaat tarafından seçilmiş müftüler olmak üzere bölgede ikili bir durum yaratıldığını söyledi. Cemaat tarafından seçilmiş müftülern resmi makamı gasp gerekçesiyle geçmişte yargılandıklarını hatırlatan Reşit, Faziletli Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif’in Ağustos 2015’te yine resmi makamı gasp gerekçesiyle savcı tarafından ifade vermeye çağrıldığını ve mahkeme önüne çıkacağını belirtti.

Ayrıca bu oturumda toplantıya katılan Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanuşma Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı da Rodos ve İstanköy’deki Türklerin Lozan’ın imzalandığı sırada Onikiadaların Yunanistan’a ait olmaması nedeniyle Lozan’daki statü ve haklardan mahrum bırakıldığını kaydederek bugün Rodos’ta yaşayan Türklerin Yunan hükümeti tarafından Yunan Müslümanı vatandaşlar olarak tanındığını söyledi.

Eğitim Batı Trakya’da en sorunlu alanların başında geliyor

Ulusal azınlıkların hakları oturumunda konuşan Melek Kırmacı, Lozan’a göre azınlığın eğitim alanında özerk olmasına karşın hükümetlerin yıllar içerisindeki uygulamaları nedeniyle özerk yapının tahrip edildiğini ifade ederek eğitim tüm seviyelerindeki sorunları aktardı. Mevcut uygulamalar nedeniyle azınlık eğitiminin kalitesinin düştüğünü söyleyen Kırmacı, özerk yapının yeniden tahsis edilmesi gerektiğini kaydetti. Bu oturumda konuşan Onur Mustafa Ahmet de azınlık eğitimine darbe olarak nitelendirilen 4310/2014 sayı ve tarihli yasayla oluşturulan Azınlık Eğitimi için Azınlık Müfredatı Öğretim Görevlileri için Formasyon Bölümü’nün ayrımcı niteliğinin altını çizdi. Bu noktada aynı oturumda konuşan Yunan Helsinki İzleme Komitesi Sözcüsü Panayote Dimitras da Batı Trakya Türk Azınlığı’nın görüşünü destekleyerek yeni yasanın ayrımcı bir yapıda olduğunu belirtti.

Bu oturumda söz alan Rodos, İstanköy, Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı anadilde eğitim hakkınn iade edilmesini isteyerek öncelikle ilkokul düzeyinde Türkçe öğreniminin verilmesi gerektiğini kaydetti.

Her üç oturumda da cevap hakkını kullanan Yunanistan, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın etnik kimliğinin “Türk” olarak tanımlanamayacağı görüşünü tekrar ederek sorun olduğu ifade edilen tüm alanlarda resmi görüşünü tekrarladı. Rodos ve İstanköy Türklerinin Lozan Antlaşması’ndan doğan statüye sahip olmadıklarını ifade eden Yunanistan “Türk kültürel arka planına sahip” Müslüman vatandaşların dini hakların saygı duyulduğunu iddia etti, adalardaki Türklerin güçlü bir entegrasyona sahip olduğunu kaydederek Türkçe öğrenimine yeterli ilgi olmadığını söyledi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here