zzzSayın Giorgi MARGEVALASVILI Gürcistan Cumhurbaşkanı,

Demokratik değerler ile sivil toplumun oluşturulması açısından Gürcistan’ın uluslararası toplumun saygısını kazandığı kuşkusuzdur. Güney Gürcistan’dan sürgüne gönderilen Ahıska Türkleri’nin geri dönüşü konusuna ilişkin şahsen sizin ve uluslararası kuruluşların büyük ilgisinin bu hususun kalıcı çözüme kavuşacağına ve bu vesileyle uluslararası kamuoyu nezdindeki Gürcistan’ın itibarinin daha da artacağına inanıyoruz.

Adil bir devletin inşası yolunda insani ve tarihi adaletin sağlanmasına yönelik devletin üstlendiği yükümlülüklerin yerine getirilmesine büyük önem verilmektedir. Sürgüne gönderilen şahısların geri dönüşüne ilişkin Gürcistan’ın siyasi idaresi çok net ve açıktır ve bu irade Gürcistan’ın üstlendiği uluslararası yükümlülüklerde de kaydedilmiştir.

28 Kasım 2014 tarihinde, “DATUB” Dünya Ahıska Türkleri Birliği tarafından Tiflis’te düzenlenen konferansta Ahıska Türkleri sürgününün 70. Yılı anıldı. Gürcistan’dan sürgüne gönderilen Ahıska Türkleri’nin geri Vatana dönüşü konularında konuşmacılar görüşlerini açıkladılar. Konferansa katılanlar, Güney Gürcistan’dan sürgüne gönderilen şahısların geri dönüşü konusunu değerlendirirken kurumlararası hükümet komisyonunun çalışmasına daha etkin desteğin sağlanmanızı rica ediyoruz. Çünkü Sürgüne gönderilen şahısların geri dönüşü bu komisyonun etkin çalışmasına bağlı olduğunu düşünmekteyiz.

Konferansın sonuç bildirgesinde yer alan bazı hususları yüksek makamlarınıza arz ediyoruz.

1-      Uzun yıllardan sonra Vatana dönüş müracaatları kabul edilen ve tarafınızdan vatandaşlık statüsü verilen kişilere 2 yıl içerisinde Gürcistan’a dönme şartı getirilmektedir. Bu şartın 5 yıla uzatılması gerekmektedir. Çünkü aileler bulunduğu ülkede uzun yıllar sonra edindiği mülkünü satarak, Ahıska’da ev satın almaları için zaman gereklidir.

2-      Vatandaşlık ve Yurda Dönüş Statüleri aile bölünmeden aynı anda tüm aile bireylerine verilmelidir. Aksi halde aile parçalanması söz konusu olacağından Uluslararası insan hakları ihlalini beraberinde getirir.

3-      Kanun haricince serbest göçle gelip Gürcistan’a yerleşen Sürgüne uğramış Ahıska Türkleri Vatandaşlık ve diğer insani hakların bir an önce verilmelidir. Şu anda Gürcistan’da yaşayan yüze yakın aile uzun yıllardır Gürcistan vatandaşlığı beklemektedirler. Bunlara bir an önce vatandaşlık verilerek mağduriyetleri giderilmelidir.

4-      Başta Ukrayna olmak üzere Savaş ve çatışma bölgelerinden göç eden Ahıska Türklerine Gürcistan’a yerleşme konusunda kolaylıkların sağlanması gerekmektedir.

5-      2007 yılında Gürcistan Parlamentosundan çıkarılan 40. Yıllarda yurtlarından edilmiş hakların geri dönüşü kanununda bazı değişiklikler ve çıkarılacak yönetmenlikler ile kolaylıkların sağlanması gerekmektedir.

6-      Ayrıca 2007 kanununda belirtilen müracaat sürelerin kaldırılması gerekir. Bunun yerine şartsız ve süresiz olarak vatana dönüş müracaatların yapılabileceği ibaresinin konulması gerekmektedir. Çünkü bugün 10 ayrı ülkeye dağılmış ve sürgünlerde oldukça çetin koşullarda yaşayan toplumumuzun belirtilen süreler içerisinde yurtlarına dönmeleri kolay olmamaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Yaşadığımız devletin özgür ve demokratik döneminde, Gürcistan Hükümetinin doğru bir kararın alacağına, tarihi adaletin sağlanmasına ve tüm zorlukları aşarak birçok acı çeken şahısların kendi vatanına kavuşacağına inanıyoruz.

Gereğini saygılarımızla arz ederiz.

 

1-      Ziyatdin KASSANOV       Kazakistan

2-      Sadyr EYİBOV                   Kazakistan

3-      İsmail MOLİDZE                               Gürcistan

4-      Burhan ÖZKOŞAR           Fransa

5-      İbrahim AGARA                               Türkiye

6-      Bektaş AMPAŞULİN       Rusya Federasyonu

7-      Abbas HAMZA                 Türkiye

8-      Ertan TOPÇU                     Türkiye

9-      Hamit MUZAFFEROĞLU               Türkiye

10-   İbrahim MAMEDOV       Azerbaycan

11-   Sabircan CELİLOV            Azerbaycan

12-   Şahismail ZABİTOV         Azerbaycan

13-   Marat RASULOV              Ukrayna

14-   Nebican BAHSATOV                      Ukrayna

15-   Sandro HOZREVANIDZE                               Gürcistan

16-   Ruslan HOZREVANISZE                 Gürcistan

17-   Tahir NADİRADZE                           Gürcistan

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here