TEŞEKKÜR

11.07.1992 TARİH VE 21281 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN

‘’Ahıska Türklerinin Türkiye’ye  Kabulü ve İskanına Dair’’ 3835 Sayılı Kanuna

Bakanlar Kurulu Kararı İle 18.02.2009 Tarihinde Eklenen  Geçici Madde Kapsamında

17.945 AHISKA TÜRKÜNE TÜRK VATANDAŞLIĞI,

ÜNİVERSİTE MEZUNU 200  AHISKA TÜRKÜNE DİPLOMA DENKLİK BELGESİ,

İKAMETGAH TEZKERESİ İLE

11.231 AHISKA TÜRKÜNE  TÜRKİYE’DE

OTURMA İZNİ ALMALARINA İMKAN SAĞLAYAN

SAYIN BAŞBAKANIMIZ

Recep Tayyip ERDOĞAN’A

Öte Yandan  Türkiye’ye Çeşitli Yollarla Gelen Ahıska  Türklerinin Oturma,  Çalışma İzinleri, Diploma Denklikleri,   Emeklilik,   Barınma,   Sağlık,   Vatandaşlığa Alınma  ve  Çifte   Vatandaşlık

Konularındaki  Sorunlarının  Çözümünün Temini İçin;

‘’Ahıska  Türklerinin Türkiye’ye Kabulü Ve İskanına Dair’’ 3835  Sayılı  Kanunun

2 Maddesinde Kurulması Öngörülen

ÜST KOMİSYONUN ANILAN BAŞKANLIK  KOORDİNASYONUNDA OLUŞTURULMASI İÇİN

BAŞBAKANLIKTAN  GÖREVLENDİRME TALEP EDEN Ve Bu Bağlamda Yapılacak Çalışmalar Sonucu Türkiye Ve Yurt Dışında Yaşayan Ahıska Türklerinin

SORUNLARININ  İVEDİLİKLE  ÇÖZÜLECEĞİNE  İNANAN,

DIŞİŞLERİ BAKANIMIZ SAYIN

Ahmet DAVUTOĞLU’NA

TEŞEKKÜR EDER,

Aile bireyleri ile birlikte Türk vatandaşlığına alınan  Ahıska  Türklerinin sayısı 40  binin üzerindedir. Birinci ve  ikinci derece  yakın   akrabalarımız;   annesinden,  babasından, kardeşlerinden,   çocuklarından,   nenelerinden  ve  dedelerinden ayrı, ayrı  yıllardır  sürgüne uğramış,  ana  vatanlarına  hasret aile bağlarının  kopma  noktasında  yurt dışında  yaşamlarını sürdürmektedirler.  

BİRİNCİ VE İKİNCİ DERECEDEKİ  AKRABALARIMIZI

TÜRKİYE’YE  SERBEST  GÖÇMEN  OLARAK  GETİRMEK  İÇİN

HÜKÜMETİMİZE TAAHHÜTTE BULUNDUK

5543 SAYILI İSKAN KANUNU KAPSAMINDA,

Türk soyundan ve Türk  kültürüne  bağlı medeni kanuna göre birinci ve  ikinci derecedeki yakınlarımızın  Türkiye’ye  serbest  göçmen olarak gelmelerine  izin verildiği  taktirde;  Türkiye’de  üretici  durumuna  gelinceye  kadar  beslenme,   barınma   ve   sağlık   gibi   bütün  giderlerini  karşılayacaklarını,  T.C.  Hükümetinden  iskan  veya     iskan   yardımı   istemeyeceklerini,  T.C.  Vatandaşı    oluncaya    kadar   her hangi  bir  suretle   Hükümetimize yük olmalarına meydan verdirmeyeceklerini T.C. Noterlerinden beyan  ve  taahhütte bulunan;

BURSA İLİNDE TÜRK VATANDAŞI OLMUŞ

25 AHISKALI AİLE BİREYİ,

YURT  DIŞINDA  BULUNAN  BİRİNCİ  VE  İKİNCİ  DERECEDEKİ  250  KİŞİDEN  OLUŞAN

YAKINLARININ  TÜRKİYE’YE   SERBEST  GÖÇMEN OLARAK GİRİŞ  YAPARAK,

AİLE  BAĞLARININ  BİRLEŞMESİ İÇİN

5543 SAYILI  İSKAN  KANUNU VE MEVZUATTA  ÖNGÖRÜLEN YASAL

ŞARTLARI YERİNE  GETİREREK

19.01.2012 TARİHİ   İTİBARİYLE   İLGİLİ  MAKAMA  BAŞVURMUŞLARDIR.

YAPMIŞ  OLDUKLARI  BAŞVURULARIN  İVEDİLİKLE  İŞLEME  KONULMASI  BİZLERİ

AYRICA MUTLU ETMİŞTİR.

AŞAĞIDAKİ KANUN MADDESİNDEN YETERİNCE YARARLANAMADIK;

BU  GEÇİCİ  MADDENİN  TEKRAR  UYGULANMASINA  BÜYÜK  KATKI  SAĞLAYACAK

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLEMLERİNDEN SORUMLU

İÇİŞLERİ BAKANIMIZ SAYIN

İdris Naim ŞAHİN’e

TEŞEKKÜR EDER,

‘’AHISKA TÜRKLERİNİN TÜRKİYE’YE KABULÜ VE İSKANINA DAİR’’ 3835 SAYILI KANUN

Geçici  Madde  1 (Ek madde: 18/02/2009 –  5838 S.K./19. Mad)

01/01/2009 tarihinden önce ikamet tezkeresi almak suretiyle Türkiye’de ikamet eden Ahıska

Türklerine bu maddenin yürürlüğünden itibaren 3 ay içinde müracaat etmeleri halinde; milli güvenlik

açısından  sakıncası olmamak şartıyla,  11/02/1964 tarihli ve 403 sayılı Türk  Vatandaşlığı  Kanunu ve

diğer ilgili mevzuatta  öngörülen şartlar  aranmaksızın, başvuru  tarihinden  itibaren 6 ay  içinde Türk

vatandaşlığına alınarak çifte vatandaşlık statüsü sağlanır. Çifte vatandaşlık statüsü sağlananlar, Bakanlar

Kurulunca belirlenen yerlerde iskan edilirler.

YUKARIDAKİ KANUN MADDESİ KAPSAMINDA

2009 – 2010  YILLARI  İTİBARİYLE   11.415   AHISKA TÜRKÜ

TÜRK VATANDAŞLIĞINA  ALINARAK,

ÇİFTE   VATANDAŞLIK  STATÜSÜ  SAĞLANDI.

İLGİLİ  MADDENİN  YAYIMINDAN  GEÇ  HABERDAR  OLUŞUMUZ

VE  VERİLEN  SÜREDEKİ  ZAMAN  İÇERİSİNDE  İSTENİLEN  BELGELERİ

TEMİN EDEMEDİĞİMİZDEN  DOLAYI

HÜKÜMETİMİZİN   BİZLER   İÇİN   YAPMIŞ OLDUĞU  BU   UYGULAMADAN

BİNLERCE   AHISKA  TÜRKÜ  FAYDALANAMADIĞINDAN

TÜRK VATANDAŞI OLAMAMIŞTIR.

SAYIN BAŞBAKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE

HÜKÜMETİMİZİN KABİNE  ÜYELERİNDEN

İsteğimiz Bu Uygulamadan Yararlanamayıp Türk Vatandaşı Olamayan Ahıska

Türklerinin Mağduriyetlerinin Önlenmesi İçin,

İlgili Kanun Maddesinde Yeni Bir Düzenleme Yapılmasıdır.

YURTDIŞI   TÜRKLER  VE  AKRABA  TOPLULUKLARI  BAŞKANLIĞI bünyesinde bir  AHISKA MASASI oluşturulduğunu, gerek GÜRCİSTAN’A geri  dönüş  süreci, gerekse de TÜRKİYE’DE ikamet eden AHISKA  TÜRKLERİNİN yaşadıkları  sorunları  HÜKÜMETİMİZİN  YAKINDAN  TAKİP ettiğini, yurt     dışında  AVRUPA KONSEYİ çerçevesinde gerekli girişim ve ilgili  konularda  telkinlerde bulunarak AHISKA TÜRKLERİNİ onurlandıran ve bizlere sahip çıkan HÜKÜMETİMİZE minnettarız.

DIŞİŞLERİ BAKANIMIZ SAYIN

AHMET  DAVUTOĞLU’NUN

AHISKA  TÜRKLERİNİN TÜM SORULARININ  ÇÖZÜMÜ İÇİN

BAŞLATMIŞ  OLDUĞU BU ÇALIŞMAYA

KATKI  SAĞLAYACAK  DEĞERLİ,

BAKANLARIMIZ VE MİLLETVEKİLLERİMİZE

SONSUZ TEŞEKKÜRLERİMİZİ ve  ŞÜKRANLARIMIZI SUNARIZ.

DATÜB BURSA TEMSİLCİSİ

GÜRSU AHISKALILAR DERNEĞİ BAŞKANI

Yusuf NURİGİL

ADRES:

Zafer Mah. Zafer Cad.

No. 104   GÜRSU/BURSA

05368142993

(SERBEST  GÖÇMEN  İŞLEMLERİ  İÇİN  YASAL  BAŞVURULAR  BURSA BÖLGESİNDE   DERNEĞİMİZ  TARAFINDAN  BAŞLATILMIŞTIR.)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here