1944 yılında yurtlarından sebepsiz yere Orta Asya steplerine sürülen Ahıska Türkleri’nin 1957 yılından sonra başlattıkları vatana dönüş mücadelesi uluslar arası alana taşınarak devam ediyor.
Sovyetler Birliği dağılma aşamasında Özbekistan’da Fergana faciası ile yeni bir sürgün yaşayan Ahıska Türkleri 9 ayrı ülkeye dağılmış halde yaşıyorlar. Her gittikleri ülkede örgütlenen Ahıska Türkleri’nin kurdukları derneklerinin ortak adı “Vatan Cemiyeti” oldu.
Özellikle 1999 yılında Gürcistan’ın Avrupa Konseyi nezdinde Ahıska Türkleri’nin haklarının geri iade edileceği sözünü vermesinden sonra mücadelenin kazanılacağı ümidi doğmuş ancak Gürcistan ile Rusya arasındaki savaş dönüşü unutturmuştu.

DATÜB ile sonuca gidiliyor
Merkezi Ankara’da bulunan ve 9 ayrı ülkede yaşayan Ahıskalılar, DATÜB (Dünya Ahıska Türkleri Birliği) çatısı altında birleştiler. DATÜB kurulduktan sonra ilk işi vatana dönüş mücadelesini yeniden canlandırarak uluslar arası alanda mücadeleye hız kazandırmak olmuştur. İlk olarak Avrupa Konseyi nezdinde başlattığı çalışmaları sonuç verdi. Daha sonra AGİT ve Birleşmiş Milletler gibi uluslar arası kuruluşlara taşıyarak haklarının iade edilmesini yeniden talep etmiştir.

DATÜB’ün Avrupa Konseyi’ndeki çalışmaları sonucunda Strazburg’ta Gürcü Delegasyonu ile görüşmelerin ardından Tiflis’te heyetler olarak masaya oturma kararı alındı. Karşılıklı sözlerin yerine getirilmesi koşulu ile Tiflis’te masaya oturuldu.  Tiflis görüşmelerinden vatana dönüş yolunda umutlar yeniden yeşermiş oldu. Bu görüşmelerde vatana dönüş statüsünün çok kısa bir süre içinde verileceği en geç 8-10 ay içinde de dönüşlerin başlayabileceği sonucuna varıldı.

DATÜB I. olağan kurultayını yaptı
24 Mayıs 2010 tarihinde resmen kurulan Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) ilk olağan kurultayını bir yıl sonra, 28-29 Mayıs 2011 tarihlerinde Ankara’da yaptı. 9 ayrı ülkede yaşayan ve DATÜB’e üye olan Ahıskalıların kurmuş oldukları Vatan Cemiyetleri yöneticileri ile yaşadıkları ülkelerde nüfus oranına göre on binde bir (10 000/1) oranda temsil edilecek olan delegeleri Ankara’da buluşturan DATÜB I. olağan kurultayını yaptı.
Kurultaya önceden yaşadıkları ülkelerde nüfus oranına göre tespit edilen 50 seçilmiş delege, 5 doğrudan delege ve 10 kurucu delegeden oluşan toplam 65 delege davet edildi. Bunun yanında 5 meclis üyesi ve vatana dönüş yolunda gönül vererek desteklerini sağlayan çok sayıda misafir davet edildi.


Yeni yönetim kurulu seçildi
Dokuz ayrı ülkeden gelerek Ankara’da toplanan kurultay delegeleri uzun müzakereler sonucunda 3 yıllığına Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB)’ü yönetecek olan 11 asil, 11 yedek olmak üzere toplam 22 yönetim kurulu üyesini seçti. Bunun yanında 3 asil, 3 de yedek olmak üzere 6 kişilik denetleme kurulu üyelerini de belirlemiş oldu.


Buradaki asıl amacın vatana geri dönüş yolunda gerekli çalışmaları yaparak zaman kaybetmeden bir an önce ilgili ülkelerin Ahıska Türklerine vermiş oldukları vaatlerini yerine getirilmesi için baskı oluşturmak olduğu belirtildi. Bunun yanında Gürcü yetkililer ile birlikte geri dönüşü organize etmek asıl amaç olduğu vurgulandı.
Ziyatdin İsmihanoğlu Kassanov tarafından açıklanan Yönetim ve denetleme kurulu listeleri şu şekilde oluştu;

Yönetim Kurulu aday listesi

Asil Üyeler;

 1. Sabircan CELİLOV               (Azerbaycan)
 2. İsmail MOLİDZE                    (Gürcistan)
 3. Mürefeddin SAKİMOV         (Kırgızistan)
 4. Bayramali AHMEDOV            (Kazakistan)
 5. Fuad PEPİNOV                     (Rusya Federasyonu)
 6. Osman Çelik                             (Türkiye)
 7. Burhan ÖZKOŞAR                (Fransa)
 8. İlyas DOĞAN                           (Türkiye)
 9. Sedir EYİBOV                          (Kazakistan)
 10. Tavabir ÇIKAYEV                   (Kazakistan)
 11. Ziyatdin KASSANOV              (Türkiye-Kazakistan)

Yedek üyeler;

 1. Kemal BERİDZE                        (Azerbaycan)
 2. Tahir NADİRADZE                    (Gürcistan)
 3. Raşad ŞAMİLOV                      (Kırgızistan)
 4. Hüseyin KASSANOV                 (Kazakistan)
 5. Cavit ALİYEV                             (Rusya Federasyonu)
 6. İbrahim AGARA                       (Türkiye)
 7. Asker PİRİYEV                          (Kazakistan)
 8. Abuzer KADİROV                    (Özbekistan)
 9. Orhan UREVELLİ                      (Türkiye)
 10. Salman MAMADOV                  (Kazakistan)
 11. Murat RASULOV                     (Ukrayna)

Denetleme Kurulu aday listesi

Asil Üyeler;

 1. Taştan ASLANOV                    (Rusya Federasyonu)
 2. Nazim KADİROV                      (Kırgızistan)
 3. Murat AGADİEV                      (Kazakistan)

Yedek üyeler;

 1. Zeynel COŞKUN                      (Türkiye)
 2. Muhiddin REVAZİŞVİLİ         (Rusya Federasyonu)
 3. Latifşah HASANOV                 (Kazakistan)

Vatana dönüş yolunda mücadelenin hızlandırılması için yeni göreve seçilen 11 asil üyede aranan vasıfların kilit noktalarda görev yapacak kişilerin olduğu başkan tarafından kurultaya açıklandı.Daha sonra bu liste Kurultayda delegelerin oyuna sunuldu. Başkan Ziyatdin İsmihanoğlu Kassanov başkanlığında oluşan liste kurultayda oylandı. Başkanın listesinde bulunanlar kongrede oybirliği ile seçildiler. DATÜB Yönetim Kuruluna seçilen yeni üyelerin 3 yıllığına görev yapacakları açıklandı.

DATÜB  2011 – 2014 TARİHLERİ ARASINDA GÖREV YAPACAK OLAN YÖNETİM KURULU
NO
ADI SOYADI
GÖREVİ
1
ZİYATDİN KASSANOV
GENEL BAŞKAN
2
İLYAS DOĞAN
GENEL BAŞKAN VEKİLİ
3
SADYR EİBOY
BAŞKAN YRD.- GENEL KOORDİNATÖR
4
İSMAİL MOLİDZE
BAŞKAN YRD.- GÜRCİSTAN’DA AHISKAYA DÖNÜŞ SORUMLUSU
5
BURHAN ÖZKOŞAR
BAŞKAN YRD.- AVRUPA KONSEYİ’NDEN SORUMLU
6
BAYRAMALI AKHMEDOV
ÜYE – İŞ ADAMLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜNDEN SORUMLU
7
SABİRJAN JALİLOV
ÜYE – AZERBAYCAN’DA VATANA GÖÇ İŞLERİNDEN SORUMLU
8
FUAD PEPİNOV
ÜYE – DIŞ İLİŞKİLER, GÖÇ VE REHABİLİTASYONDAN SORUMLU
9
TAVABİR ÇİKAYEV
ÜYE – FİNANSMAN İŞLERİNDEN SORUMLU
10
MUREFEDDIN SAKİMOV
ÜYE – ORTA ASYA AHISKA DERNEKLERİ ARASI İLİŞKİLERDEN SORUMLU
11
OSMAN ÇELİK
ÜYE – TÜRKİYE Ahıska DERNEKLERİ ARASI İLİŞKİLERDEN SORUMLU

Ahıska Türkleri Meclis kuruldu
Ankara’da Business Park Otel’de yapılan Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) I. Olağan Kurultayı 2 gün sürdü. İki gün boyunca yapılan tartışmalar sonucunda kurultay delegeleri ve bu davaya gönül vermiş olan davetli misafirler arasında olumlu sonuçlar alındı. Kurultay çalışmaları sonucunda ilk defa Ahıska Türkleri Meclisi kuruldu. Ahıska Türkleri Meclisi DATÜB yönetimi tarafından yönetilmeye karar verilirken şöyle oluştu;
10 Kurucu üye ; 50 delege ülkelerdeki nüfusa göre belirlendi. 5  ve 5 meclis üyesi olmak üzere toplam 70 kişiden oluşmuştur.
70 kişilik meclis üyesi kongre üyelerine teker teker isimleri okunarak oylarına sunuldu. Oylamadan sonra ilk defa Ahıska Türkleri Meclis kurularak ilan edildi.


1

ABBAS HAMZA

TÜRKİYE

2

NAMİK MURADOV

AZERBAYCAN

3

NAZİM KADİROV

KAZAKİSTAN

4

ROZA OSMANOVA

KAZAKİSTAN

5

SADYR EİBOY

KAZAKİSTAN

6

SALMAN MAMEDOV

KAZAKİSTAN

7

ZİYATDİN  KASSANOV

KAZAKİSTAN

8

İSMAİL MOLİDZE

GÜRCİSTAN

9

MURAFADDİN SAKİMOV

KIRGIZİSTAN

10

FUAD PEPİNOV

RUSYA

11

ATAMŞA MAŞIDOV

AZERBAYCAN

12

AZIZULLA VALİYEV

AZERBAYCAN

13

JABIR HALİDOV

AZERBAYCAN

14

KAMAL BERİDZE

AZERBAYCAN

15

PAZLİDİN AŞRAFOV

AZERBAYCAN

16

SABIRCAN CALİLOV

AZERBAYCAN

17

SALİMHAN RİZMANOV

AZERBAYCAN

18

TİMUR NİYAZOV

AZERBAYCAN

19

ALİM TURANOV

AZERBAYCAN

20

ANVAR ŞAVKATOV

AMERİKA

21

TAHİR NADİRADZE

GÜRCİSTAN

22

AGALİ HEYROEV

KAZAKİSTAN

23

ASKER PİRİYEV

KAZAKİSTAN

24

BAYRAMALI AHMEDOV

KAZAKİSTAN

25

DUNİYADAR ABDULLAEV

KAZAKİSTAN

26

MUHTAZİM TAİROV

KAZAKİSTAN

27

LYATİPŞA ASANOV

KAZAKİSTAN

28

MAHMUTJON DAVRİŞEV

KAZAKİSTAN

29

TİMUR BEŞLİEV

KAZAKİSTAN

30

MURAT AGADADİYEV

KAZAKİSTAN

31

SEYDULLA İBİŞEV

KAZAKİSTAN

32

TAVABİR ÇİKAYEV

KAZAKİSTAN

33

USSEİN KASSANOV

KAZAKİSTAN

34

YAŞA ÇİLİNGAROV

KAZAKİSTAN

35

ZULBİYA RAJABOVA

KAZAKİSTAN

36

EMİL GAMİDOV

KIRGIZİSTAN

37

KAMAL KARAYEV

KIRGIZİSTAN

38

NAZİR ALİYEV

KIRGIZİSTAN

39

RAŞAD ŞAMİLOV

KIRGIZİSTAN

40

SÜLEYMAN SARİYEV

KIRGIZİSTAN

41

CAVID ALIEV

RUSYA

42

BEKTAŞ AMPAŞULIN

RUSYA

43

TAŞTAN ASLANOV

RUSYA

44

USMAN HOZERAVANIDZE

RUSYA

45

MUHAMMAD İLYASOV

RUSYA

46

MEHRALI SARAJOV

RUSYA

47

KURBANALİ  ALİEV

RUSYA

48

ISABEK BİNALİEV

RUSYA

49

MUHIDIN REVAZIŞVILI

RUSYA

50

HAMİT MUZAFFEROĞLU

TÜRKİYE

51

MEVLÜT EŞREF

TÜRKİYE

52

MURTAZA HOCAOĞLU

TÜRKİYE

53

PAŞA ALİHAN

TÜRKİYE

54

RASİM BAYRAKTAR

TÜRKİYE

55

İBRAHİM AGARA

TÜRKİYE

56

ZEYNEL COŞKUN

TÜRKİYE

57

İLYAS DOĞAN

TÜRKİYE

58

BURHAN ÖZKOŞAR

TÜRKİYE

59

ORHAN URAVELLİ

TÜRKİYE

60

ERTAN TOPÇU

TÜRKİYE

61

OSMAN ÇELİK

TÜRKİYE

62

YUSUF NURİGİL

TÜRKİYE

63

MARAT RASULOV

UKRAYNA

64

ABUZER KADİROV

ÖZBEKİSTAN

65

MEVLÜT FERHATOĞLU

ÖZBEKİSTAN

Ahıska Türkleri Meclisi ise 10 kurucu üye, 55 delege ve 5 Meclis üyesi olmak üzere toplam 70 kişiden oluştu. Meclis üyelerinin ülkelere göre dağılımı ise aşağıdaki gibi teşkil etti.


AHISKA TÜRKLERİ MECLİS ÜYELERİ

KURUCULAR

 1. Ziyatdın KASSANOV – DATÜB Başkanı
 2. Roza OSMANOVA- Koordinatör/Kazakistan
 3. İsmail MOLİDZE- Gürcistan
 4. Mürefeddin SAKİMOV- Kırgizistan
 5. Sadır EYBOV – Kazakistan
 6. Abbas HAMZA –Türkiye
 7. Salman MAMEDOV –Kazakistan
 8. Nazım KADİROV – Kazakistan
 9. Namik MURADOV – Azerbayjan
 10. Fuad PEPİNOV – Rusya

KAZAKİSTAN DELEGE LİSTESİ

 1. Duniyadar ABDULLAEV
 2. Mahmutjon DAVRİSEV
 3. Lyatipşa ASANOV
 4. Yaşa ÇİLİNGAROV
 5. Rais KARAİBRAGİMOV
 6. Bayramalı AHMEDOV
 7. Heyratdin TUTADZE
 8. Useın KASSANOV
 9. Alibek KARİMOV
 10. Murat AGADADİYEV
 11. Tavabir ÇİKAYEV
 12. Agali HEYROEV
 13. Rasul AHMETOV
 14. Zulfiya RADJABOVA

KIRGIZİSTAN DELEGE LİSTESİ

 1. Kamal KARAYEV
 2. Süleyman SARİYEV
 3. Emil GAMİDOV
 4. Raşad ŞAMİLOV
 5. Nazir Aliyev

GÜRCİSTAN DELEGE LİSTESİ

 1. Tahir NADİRADZE

UKRAYNA DELEGE LİSTESİ

 1. MARAT RASULOV

AZERBAYCAN DELEGE LİSTESİ

 1. Kamal BERIDZE
 2. Azizulla VALİYEV
 3. Jabir KHALIDOV
 4. Sabirjan JALILOV
 5. Pazlidin ASHRAFOV
 6. Atamsha MAZHIDOV
 7. Timur NİYAZOV
 8. Salimzhan RIZMANOV

RUSYA DELEGE LİSTESİ

 1. Muhidin REVAZIŞVILI
 2. Usman HOZEREVANIDZE
 3. Mehrali SARAJOV
 4. Cavid ALIEV
 5. Taştan ASLANOV
 6. Calil LAÇİNOV
 7. Ramazan FAYZIEV
 8. Adil ALİEV
 9. Bektaş AMPAŞULIN

AMERİKA DELEGE LİSTESİ

 1. Sarvar TEDAROV

TÜRKİYE DELEGE LİSTESİ

 1. Mevlüt EŞREF
 2. Murtaza HOCAOĞLU
 3. Rasim BAYRAKTAR
 4. İbrahim AGARA
 5. Zeynel COŞKUN
 6. Ertan TOPÇU
 7. Osman ÇELİK
 8. Yusuf NURİGİL

ÖZBEKİSTAN DELEGE LİSTESİ

 1. Abuzer KADİROV
 2. Mevlüt FERHATOĞLU

DOĞRUDAN DELEGE LİSTESİ

 1. Burhan ÖZKOŞAR
 2. İlyas DOĞAN
 3. Orhan UREVELLİ
 4. Paşa ALİHAN
 5. Hamit MUZAFFEROĞLU

MECLİS ÜYELERİ

 1. Cahit DOĞAN
 2. Ayfer AKSU
 3. Murat DİKMENGİL
 4. Hamit HANCI
 5. Günal ŞAHİN

Yazar: Burhan ÖZKOŞAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here