Dünya’nın 9 değişik ülkesinde yaşayan Ahıska Türkleri’nin temsilcilerinin buluştuğu İstanbul istişare toplantısında

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) adına önemli karalar alındı. Bu alınan kararlar aynı zamanda tüm Ahıska Türkleri’nin geleceği için büyük önem arz etmektedir.

DATÜB Milli Meclisi oluştu

DATÜB’ün ilk olağan kurultayı 14 -16 Nisan 2011 tarihlerinde yapılması kararı alındı. Ankara’da yapılması planlanan kurultaya Cumhurbaşkanı, Başbakan, ilgili bakanların yanı sıra önemli bürokratların ve yabancı misyon şeflerinin davet edilmesi kararlaştırıldı.

DATÜB olağan genel kurulunda Ahıska Türklerini temsi edecek olan ve DATÜB’ün asil üyeleri olacak delegelerin oluşturulması tartışmaları yapıldı. Uzun tartışmalar sonucunda 9 değişik ülkede yaşayan ve sürgüne uğramış Ahıskalı nüfus sayısı baz alınarak 10 binde bir oranında temsil edilmesi kararlaştırıldı. Böylece Dünya’da yaşayan sürgüne uğramış 544 bin Ahıskalıyı 51 daimi delege temsil edecek. Bölgelerinde seçilerek gelen bu delegeler aynı zamanda DATÜB Genel kurulunu oluşturacak. Bunun haricinde dört delege de dışarıdan Genel Başkanın belirleyeceği kişilerden alınarak DATÜB Milli Meclisi toplamda 55 delegen oluşturulacağı karara bağlandı.

 

Delege sayısı nüfusa göre belirlendi

DATÜB tüzüğünde belirlenen delege belirlenme kuralını adaletli temsil oluşturması bakımından her ülkede yaşayan Ahıskalı nüfus sayısı tespit edilerek on binde bir (On bin kişiye bir delege) olarak belirlendi. 1944 yılında sürgüne gönderilen Ahıskalıların bugünkü Dünya üzerindeki sayısının 500 bin olduğu ve ülkelere göre dağılım sayısı her ülkeden gelen temsilcilerin beyanı esas alarak oluşturuldu. Bu sayı 544 bin olarak belirlenmişse de bu konuda oluşturulan bir komisyon tarafından kesin sayıların belirlenerek resmen ilan edilmesi kararı alındı. Ancak, kesin olmayan ve beyan usulüne göre oluşturulan sayı üzerinde 51 delege ülkelere göre dağıtıldı. Bunun haricinde 4 delege de başkanın kontejyanına koyarak onun inisiyatifine verildi.

Delegelerin ülkelere göre dağılımı

Kazakistan 14, Rusya Federasyonu 9, Azerbaycan 9, Kırgızistan 5, Özbekistan 3, Amerika 1, Ukrayna 1, Gürcistan 1, Türkiye 8 delege olarak belirlenirken 4 delege de başkana verildi. Toplamda 55 delege ile temsil edilecek olan Ahıska Türklerinin oylarıyla seçilerek yönetime gelecek olanlardan önemli çalışmalar yapılacağı ve Ahıska halkının geleceği için alınacak kararlarda önemli adımlar atılacağı bildirildi. Dolayısıyla Ahıskalıların yaşadıkları bölgelerinden gönderecekleri kişilerin ehliyetli ve temsil gücü olacak kişileri seçmelerinin önemi üzerine duruldu.

Toplantıya katılanlar:

Kazakistan : 14

Rusya :

Azerbaycan :

Kırgızistan:

Özbekistan:

Çeçenistan :

Ukrayna :

Gürcistan :

Türkiye:

Amerika : Amerika’dan daha önce Türkiye’ye pasaportsuz özel bir izinle gelen ancak günü dolduğu için geri dönmek zorunda kalan Amerika Arizona Ahıskalı Türkleri derneği Başkanı Sarvar Mürselmoglu Tedorov telefonla katılarak daha önceden göndermiş olduğu üyelik dilekçesinin kabulünü rica etmiştir. Ayrıca kendisinin ve Amerika’daki Ahıskalıların gönüllerinin DATÜB ile birlikte olduğunu ayrıca ifade ederek bir an önce çalışmalarına başlamaları arzusunda olduğunu ifade etti.CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here