T.B.M.M’nin 3835 sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye’ye kabulü ve iskânına dair kanunu esas alarak Türkiye’ye yerleşmiş “DAR GELİR” grubu kapsamında, bir kısım Ahıska Türklerinin konut ihtiyaçların giderilmesi için, siz Sayın Başbakanımızın ve 69. Hükümetin oluru ile 10.01.2006 tarihinde TOKİ tarafından ihalesi yapılan ve İzmir İli Menemen İlçesi Koyundere Beldesi’nde yapımına başlanmış olan 568 konut ve sosyal donatısı inşaatında çok zor şartlar altında dört sene sonunda çalışmalarda son aşamaya gelinmiştir. Bahsi geçen konutların hak sahiplerine teslimi aşamasına gelinmesine rağmen ana yol veya kara yol bağlantıları henüz yapılmamıştır.

Bu konu ile ilgili altı aydır Derneğimizin ve Federasyonumuzun İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yapmış olduğu çalışmalar henüz neticelendirilememiştir.

İzmir Büyükşehir Belediye’si ve İzmir Defterdarlık Müdürlüğü arasındaki yazışmalar neticesinde Büyük Şehir Belediyesi tarafından onaylı imar planında yer alan Ege Kent2 bağlantılı, 470 mt uzunluğunda ve 17 mt genişliğindeki mülkiyeti Hazineye ait arazi üzerinde yol yapımına onay verilmesine rağmen, Proje güzergâhı üzerinde bulunan birkaç zeytin ve badem ağacının bulunması bahane edilerek,  Ege Tarımsal Araştırma Müdürlüğü tarafından olumsuz görüş bildirilmesi nedeniyle çalışmalar başlamadan durdurulmuştur.

Böylelikle teslim aşamasına gelen 568 konut ve sosyal donatısının hali hazırda karayolu ve anayol bağlantısı mevcut değildir. Hem ekonomik açıdan hem de kısa zamanda yapımı gerçekleşecek olan 470mt uzunluğunda yolun yapılması veya konutlarımızın iskâna açılmasına mukabil tamamlanabilecek alternatif projeler üretilerek ulaşım sorunumuzun çözülebilmesi için ilgili kurumlara gerekli talimatların verilmesini, saygılarımızla arz ederiz.       

                                                                                                         Yönetim Kurulu Adına

                                                                                                         Başkan

                                                                                                          Dr. İbrahim AGARA

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here