14 kasım 1944 yılında Türk yurdu Ahıskadan Türk ve Müslüman suçlamasıyla yüz binden fazla insan hayvan trenlerine tıka basa doldurularak Orta Asya ve Sibirya’ya sürgün edildiler.

40 gün süren bu yolculukta açlıktan , sefaletten ,soğuktan ve hastalıklardan 17  bini çocuk olmak üzere 30 bine yakın insanımız vefat etmiştir. Ahıska Türkleri ikinci dünya savaşında Sovyet ordusuna 40 bine yakın asker vermiş ve  25 binini bu savaşta kayıp etmiş. Sovyet kanunlarına göre vatana ihanet anlamına gelecek bir davranış içinde bulunmamışlardır.Gürcü kökenli olan diktatör Stalin’in ortada hiçbir haklı sebep yokken Türklere karşı işlediği bir insanlık suçudur. Türk milletine karşı yapılan bir soykırımdır. Ahıska Türklerinin  64 senedir Ana Vatanları Ahıska topaklarına dönme mücadeleleri Gürcistan Devleti ve Parlamentosu tarafından çeşitli bahaneler ile red edilmiş veya ertelenmiş: toprak yetersizliği,ekonomik sıkıntılar, bölgede ikamet eden Ermeni faktorü ve diğer bahaneler ile  64 sene milletimizi oyaladılar. Bu düzme bahanelerin hiçbir ciddi yönü bulunmamaktadır. Gürcistan Devleti ve Parlamentosu Ahıska Türklerini Türk adıyla Türkiyeye sınırdaş olan Ahıska bölgesine yerleştirmek istemiyor bunuda  açık ve net söyleyemiyorlar.

Temmuz 2007 tarihinde Gürcistan Parlamentosunda kabul edilen 1940 lı yıllarda Gürcistan topraklarından zorunlu göç ettirilenlerin geri dönüşleri ile ilgili kanunda  Ahıskalıların Ahıska topraklarına yerleştirilmesinden söz edilmemiştir.

Ahıska Türkleri ibaresi yerine Meshiler diye bahsedilmiştir. Kanunda Ahıska Türkleri ibaresine yer verilmemiş olması maruz kaldığımız insanlığa karşı suçun hala yeterince itiraf edilmediğini göstermektedır. Kanun din ve milli kimliğimizi terk etmeye, zorlama amacı güden sonradan çıkacak gizli ve kapalı şartlarını kabul etmek mecburiyetinde bırakacaktır. Bunları görmemezlikten gelmek cehaletin ta kendisidir.

Gürcistan Devleti bizleri düşünerek değil 1999 yılında Avrupa Konseyine verdiği sözden dolayı bu kanunu çıkarmak mecburiyetinde kalmıştır.

Kanunda Ahıskalılara yabancı muamelesi yapılmış ve ağır şartlar konulmuştur, sanki bizim o topraklarda hiçbir bağımızın olmadığından bahsedilmektedir. Halbuki bizler Ahıska’nın yerli Türk toplumuyuz. O  topraklarda 5 bin yıllık tarihimiz vardır. Bu nedenle

Bizlerin Ahıska topraklarına yerleşmemiz en doğal hakkımızdır. Bunun içinde Avrupa Konseyinın veya diğer güçlerin baskısıyla değil, Gürcistan Devletinin ve Ahıska Türklerinin isteği üzerine yapılmalıdır.

Ahıskalıların arasındaki yapılan araştırmalarda toplumun %95 diyorki ben Ahıskalı Türküm, Ahıska benim Vatanımdır, Ahıska ‘da yaşamak istiyorum.

.   Sürgündeki Ahıska Türkler’inin Ahıska topraklarına dönüşü için yapılan mücadelede Gürcistan devletinin dediği hep aynı şeydi. Gürcistan topraklarına Ahıska bölgesi hariç gelip yerleşebilirsiniz,ama Ahıska topraklarına dömenize asla izin veremeyiz. Aradan 64 sene geçmesine rağmen Gürcistan devletinin tutumunda bir değişiklik olmadığı görülmektedir.

Netice:Gürcistan parlementosunun temmuz 2007 da çıkarmış olduğu Gürcistana geri dönüş yasası Ahıska Türklerinin Ahıska topraklarına geri dönüş yasası değildir. Bizim Ahıskaya dönmemizi istememektedir. Bu kanun dışı konuşmaları yapanlarda milleti yanlış yola sürüklemekten başka bişey değildir.

Türkiye Cuhuriyeti devletinin,Türk medyasının ve Ahıskalı yöneticilerin bu kanun ile ilgili yapacağı tek şey kanunun bazı maddelerinde değişiklikler yaptırarak Ahıska Türklerini Ahıska topraklarına yerleştirilmesini sağlamaktır. Ahıskalı diyor ki;

Ahıska varsa – Gürcistan vatandır

Dr.İBRAHİM AGARA      15/11/2008


CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here