T.B.M.M’ de kabül edilen 02.07.1992 tarihli ve 3835 sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye’ye kabulu ve iskanına dair kanuna , ek olarak T.B.M.M.’nin 18.02.2009 tarihinde yapılan toplantısında 3835 sayılı kanuna ek bir madde eklenmiş ve kabul edilmiş olup Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 28.02.2009 günü 27155 sayısı ile onaylanmış ve resmi gazetede yayınlanmıştır.Bu genelgeye göre 01.01.2009 tarihinden önce ikamet teskeresi alan Ahıska Türklerine 28.05.2009 tarihine kadar müracaat etmeleri halinde vatandaşlık hakları tanınacaktır.

Böyle bir genelgenin çıkmasındaki sebep;Ahıska Türklerinin eski sovyet topraklarından zor şartlar altında göçe maruz kaldıklarını,hiçbir zaman o ülkelerin tam vatandaşlık haklarından yararlanamadıklarını göz önüne alarak çıkarılmıştır.Göç etmiş ailelerin ellerinde İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş ikamet teskereleri göç etmiş ülkelerden aldıkları pasaportları ve medeni hal belgeleri mevcuttur.Göç ettikleri ülkelerin dışişleri bakanlıkları tarafından veya o ülkelerin Türkiye’deki elçilikleri tarafından apostili edilmesi ve getirilmesi istenmektedir.Elçiliklerden aldığımız yazılı bilgilere göre Türkiye’de Ahıska Türklerine bekarlık belgesi ve diğer belgelerin verilmeyecektir.Yurt dışına giderek bu eksik belgelerin getirilmesi maddi ve manevi açıdan mümkün değildir. Ailelerin %80’i bu miktarı karşılayacak durumda değildir.Halbuki 2005 yılına kadar apostili edilmiş belgeler istenmemiştir.Bu nedenle T.B.M.M’ de kabul edilen yasaya göre 11.02.1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaşlık kanunu ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen şarlar aranmaksızın başvuru yapılabilir denilmektedir.

Aşağıdaki belgeler herbir aile tarafında hazırlanıp en kısa zamanda başvuru yapılabilir.

1)ikamet teskeresi “tek sayfa şeklinde aslı gibidir mühürü ile nüfus müdürlükleri tarafından onaylanması”

2)Dış ülkelerden aldıkları pasaport “Türkçe tercümesi ve noter onayı”

3)Medeni hal gösteren belgeleri “Türkçe tercümesi ve Valilikler tarafından onaylanması”

İBRAHİM AGARA

İZMİR AHISKA TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ BAŞKANI

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here