Ahıska Türklerinin Türk adıyla Ahıska topraklarına dönüş yasası değildir.

1999 Gürcistan Avrupa konseyi üyeliğine kabul edildikten sonra,Ahıska Türklerinin vatana dönmeleri yönünde gerekli kararların alınacağı yükümlülüğünü kabul etmiştir.

Avrupa konseyinin baskıları üzerine 11 temmuz 2007 tarihinde Gürcistan millet meclisi 3. kez okunuşta Ahıska Türklerinin Gürcistana dönmesini öngören”yirminci yüzyılın kırklı yıllarında Sovyetler tarafından Gürcistandan sürülen şahısların geri dönmesi hakkında”kanunu kabul etti.

 

Bu kanunun çıkması:1- Ahıska Türklerinin 1944 te Ahıskada uğradıkları haksızlığın bütün dünya tarafından kabul edildiğini ifade etmektedir.

2-Vatana dönme şansı yakalamış durumdayız.

Bir tarihçi olarak halkımın anlayabilecek dilde kanunu yorumlamak istiyorum.

Kanun 12 madeden ibaret olup,bazı şartları çelişkili, gizli ve dayatma şeklindedir.

1. Bu kanunun 2. maddesine göre 31 Temmuz 1944 tarihli ve 6279 sayılı Sovyetler Birliği Savunma Komitesi tarafından alınan karara göre: Gürcistan topraklarından sürülüp diğer cumhuriyetlere yerleşmiş aileler,bu ailelerin çocukları ve torunları geri Gürcistana dönebilirler.

2. Bu ailelerin Gürcistan’a dönebilmeleri için 01,01,2008 tarihinden başlayarak 01,01,2009 tarihleri arasında bulundukları ülkelerdeki Gürcistan Elçiliklerine yazılı dilekçe vermeleri gerekiyor. Bu tarihten sonra verilen dilekçeler geçersizdir.

3. Ahıska’dan zorunlu sürüldüğümüze dair resmi bir evrak sunmamız gerekiyor(bu evrağın nereden ve kim tarafından verileceği yazılmıyor). Bu evraklar bulunamadığı taktirde , evrakların bulunamadığını noter yolu ile ispatlamamız gerekiyor. Aksi taktirde göç dilekçesi kabul edilmiyor.

4. Diyelim ki istenen belgeleri tamamladınız ; bu belgeler inceleme ve değerlendirme komisyonunda Gürcistan Hükümeti tarafından sizden ek evraklar ve ek şartlar istenilebilir , sizi değişik testlerden geçirebilirler. Bu testlerden geçemediğiniz taktirde vatana gidemezsiniz.Gürcistan genel idare kanunun 177,178 maddelerine göre vatana dönüş dilekçeleri hakkındaki ret kararı Gürcü mahkemelerinde görülmeyecektir.Avrupa konseyine üye Avrupa insan hakları sözleşmesini onaylamış bir devlette böyle bir kanun maddesi hukuk’a aykırıdır.

5. 500.000 Civarındaki Ahıska’lının ne kadarı Gürcistan’a kabul edilecek belli değil.Bu sayı 100 aile,1000 aileilede bitirile bilir. Bunun sıralamasının ne olacağı Gürcistan’ın takdirine kalmıştır.

6. Gürcistan’a geri dönecek ailelerin nereye yerleşecekleri kanunda belirtilmemiştir. Kanun tasarı şeklinde iken Gürcistan Devlet Bakanı Hayındrava ve komisyon üyeleri Ahıska’lıların Ahıskaya yerleşmeyeceğini üstüne basa basa söylemişlerdir. Kanunda Gürcistan Devleti’nin önceden tespit edilmiş yerlere yerleşeceğimizi söylüyorlar. Ahıska’lıların Ahıska bölgesine  yerleşmelerine izin verilmemesi büyük bir haksızlıktır , vatana dönme hakkından mahrum bırakılma anlamına gelmektedir.Ahıskalı sivil toplum örgütleri ile görüşmelerde: Ahıska varsa-Gürcistan vatandır demelerine rağmen,göz ardı edilmiştir. Bu maddeden  Gürcistan Devleti’nin niyetinin iyi olmadığı saptanmıştır. Ön görüşmelerde Gürcistan Devleti’nin ifade ettikleri kelimeler şunlardı:

Ahıska Türklerinin Ahıskaya dönmesinde , Ahıska’da iskan edilmiş Ermeniler ve Ermenistan tedirgin olmakta , sizlerin buraya zorunlu yerleşmeniz durumunda bölgede etnik çatışma çıkacağını açıkça ifade etmişlerdir. Bu maddeden tek kelime olarak şu ifade çıkmaktadır : AHISKA TÜRKLERİ AHISKA’YA DEVLET TARAFINDAN YERLEŞTİRİLEMEZ!!!! Kanunda serbest göçten bahsedilmesede , kendi maddi imkanlarınızla Ahıskada evler satın alabilirsiniz diyorlar, ama göçmenlere verilecek haklardan yararlanamazsınız diy ifade ediyorlar.

7. Kanunda dönecek Ahıska Türkleri‘nin Gürcistan’da toprak mülkiyetine sahip olmaları için Gürcistan Devleti maddi ve manevi güvence vermiyor.

8. Kanunda Ahıska Türkleri kelimesini kullanmamaya özen gösterilmiş.Toplantı ve resmi görüşmelerde Ahıska Türkleri temsilcilerinin : Biz Türküz! Ahıska’dan sürülürken de Türk adıyla sürülmüştük , dönüşümüz de Türk adıyla olacaktır. demelerine rağmen kanunda bizlerden Mesx ‘ ler veya Mesxet ‘ler olarak söz edilmektedir.Kanunda Ahıska Türkleri ibaresine yer verilmemiş olması, maruz kaldığımız insanlığa karşı suçun halen yeterince itiraf edilmediğini göstermektedir.Bu nedenle kanun biz Ahıskalıları din ve milli kimliğimizi terk etmeye zorlama amacı şüphesi uyandırmaktadır.

Kanundaki Gürcistan’a dönüşte istenen bir sürü gereksiz evrak,dosya,belge,noter onayının gürcü dilinde olması şartları kaldırılmalı , çifte vatandaşlık hakları tanınmalı. 15 Kasım 1944 Ahıska’dan sürülen ahalinin çocukları ve torunları olarak , zulüm çeken , vatansız kalan biz olduk , vatanına yani Ahıska’ya dönmek sürgünde bulunan her bir Ahıskalı nın hakkıdır. Biz Ahıska’lılar olarak Gürcistan Parlentosundan bu kanunun bir kez daha gözden geçirilmesini istiyoruz : Aşağıdaki dilek ve temennilerimizin yeni oluşacak kanun taslağında görmek umuduyla.

Ahıska Türkleri kendi toprakları Ahıska’ya getirilmelidir.

Ahıska’lılar sürgüne gönderilirken Türk oldukları zikir edilmiştir o halde dönerken de Türk olarak dönmeleri sağlanmalıdır.

Vatana dönüş hareketinde T.C. Devleti’ninde rolü olmalıdır.

Gürcistan Devleti Ahıska’lılara hiçbir şart koşmadan ve gerekiyorsa kayıplarını tazmin ederek geriye dönüşü uygulamalıdır.

Avrupa Konseyi’nden gelecek yardımlar ile konutların yapımına Ahıska’dan  başlanmalıdır.

Vatandaşlık ve diğer insani haklar hemen tanınmalıdır.

Geçmişte ecdatlarımız omuz omuza verip Ahıska toprakları üzerinde yüzyıllarca yaşamışlardır. Ahıska’lılardan Gürcistan’a bir zarar gelmez! Gürcistan ayrıca yan ve can komşumuz olan Türkiye faktörünü de göz ardı etmemelidir. Ahıska Türkleri Türkiye ile Gürcistan arasında bir barış ve iyi ilişkiler köprüsü olacaktır.Ayrıca Türkiye Gürcistan arasındaki ticari ve kültürel ilişkiler dahada gelişecektir.

İLİMDAR AGARA

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here