Federasyon yönetim kurulu ve dernekler arasındaki diyolog eksikliği, maddi ve manevi çıkarların ön plana çıkması ile iç anlaşmazlıklar ortaya çıkmıştır.Akibinde fedarasyon ile dernekler arasında birbirlerine güvensizlik ortamı oluşmuştur.Devletin bize olan güveni sarsılmıştır.Toplumun derneklere karşı güvensizliği gün geçtikçe artmaktadır.Böyle bir gidişata dur zamanı gelmiştir. Bu nedenle toplanmış bulunuyoruz.Yanlışları nerde yaptık bir hatırlayalım:

 1- 07/02/2007 tarihli federasyon yönetim kurulu tarafınca alınan karara göre ikamet teskeresi sahibi Ahıska Türklerinden vatandaşlık işlerinin takibi (kırtasiye,matbaa,müşavirlik) ve diger masraflar için maddi durumu müsait olan kişilerden kişi başı 100 TL fedarasyon hesabına talep edilmiştir.Bu para karşılığında sizlerden Hiçbir belge istenmeyeceği sözü verilmiştir.İki sene sonra aşağıdaki kanun çıkmıştır.

01.01.2009 Tarihinden önce ikamet teskeresi almak sureti ile Türkiye’de ikamet eden Ahıska Türklerine bu maddenin yürürlüğünden itibaren 3 ay içinde müracaaat etmeleri halinde 11.02.1964 tarih ve 403 sayılı Türk vatandaşlığı kanunu ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen şartlar aranmaksızın başvuru tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Türk vatandaşlığına alınarak çifte vatandaşlık statüsü sağlanabilir.28 Şubat 2009 da Resmi Gazetede yayınladıktan sonra yürürlüğe giren bu kanun camiamız arasında büyük sevinç yaşatmıştır.Kısa süren bu sevinç hepimizi üzmüştür. İnsanlarımızından son kuruşuna kadar masraf çıkarmıştır.(pasaport,noter taslağı,medeni hal belgerinin) noter onayı ve apostele edilmesi ve diğer masraflar dört kişilik bir aile için 1000 doları aşmıştır.Yani yukarıda verdiğimiz sözü tutamadık topluma karşı güvenimiz sarsıldı.

2- Son zamanlarda aldığımız bilgilere göre bazı dernekler tarafından yabancı uyruklu vatandaşlara Ahıskalı diye tanıtım kartı ve ikamet teskereleri verilmiş. Bu durum bizi devlet ile karşı karşıya getirmiş devletin ve milletin bize olan güveni sarsılmıştır. Derneğimizin yönetim kurulunu ve toplumumuzu rahatsız eden bu gelişme üzerine 04.03.2009 tarihli yönetim kurulu aşağıda yazılı kararı almıştır:

Kendi çıkarlarını millet çıkarından üstün tutan bu arkadaşlar Ahıskalılar davasına ihanet etmiştir. Fedarasyon disiplin kurulunca bu arkadaşların tespiti ve cezalandırılmasına karar verilmesini istememize rapmen şu ana kadar Hiçbir tedbir alınmamış ve bu günlerdede bazı şahıslar menfaat uğrunda bu gibi yanlışlıklara devam etmektedirler.

3- Temmuz 2007 de Gürcistan Parlementosu sözde Ahıskalıların Gürcistan topraklarına dönüşü ile ilgili yasa tasarısını mecliste kabul etti. 11 Maddeden oluşan bu yasa tasarısı bizim isteklerimize zıt maddelerdir.Bunu Türk medyasında sanki bize Ahıska topralarını veriyorlar da biz gitmek istemiyormuşuz gibi yansıtmaktalar.

Kanunun aslı şu:

Ahıska Türklerinin Gürcistan topraklarına Ahıska Toprakları hariç 50 – 100 er aile olarak yerleştirmek ve birkaç sene içinde asimile ederek kendi öz benliklerini yitirmelerini sağlamaktır. Sayın Barbakadze ve onun ekibi bu yanlışı bilerek veya bilmeyerek yurtiçi ve yurtdışında yapılan toplantılarda “-bize Ahıska verildi” diyerek milleti yanıltmaktadırlar. Çıkan kanunda Ahıska Türklerinin Ahıska Topraklarına yerleştirilmesinden bahsedilmiyor , kanuna göre başvuru süresi 31.12.2008 tarihinde bitmesine rağmen çok az miktarda dilekçe verilmiştir.Tek sebebi de kanunun bizim isteklerimize zıt düşmesidir. Barbakadze Strasburg’a giderek dilekçe sürelerinin 6 aya uzatılmasını sağlamıştır. Keşke kanun maddelerinde düzenlemeler yapılmasını sağlasaydı da Ahıska Türkleri Ahıskaya Gürcistan tarafından yerleştirilseydi. Asıl o zaman görecektiniz dilekçe sayısındaki artışı.Bu yanlışlar halk tarafından çok iyi tesbit edilmiştir ve göç etmekten çekinmektedirler.Bir kaç kişi ve rus gizli servisi kendi çıkarlarını ön plana koyarak insanlardan göç dilekçesini almak ile meşguller.Fedarasyonumuzun yönetim kurulundanda güç almaktadırlar.

   4-Dernekler bu derneğe bağlı üyelerin sorunlarını yasal çerçevesinde çözüme kavuşması için çalışmalar yapar. Bağlı toplumun örf, adet, gelenDereklerini korur ve yaşatır. Toplumu tanıtır, anma geceleri düzenler, kültürel faaliyetler yapar. Bu çalışmaların hepsi dernekler yasasına göre yapılır. Bir ilde aynı topluma hizmet edecek sadece bir dernek kurulur ve faaliyet yapar. Bu dernekler şahıslara ait olamaz,olmamalıdır. Dernekler toplumundur ve topluma hizmet etmelidir. Benim değil, bizim olmalıdır düşüncesinde faaliyet yürütür.

                Dernekler genel kurulu üç yılda bir yapılır. Dernek yönetim kurulu genel kurul üyeleri tarafından gizli veya açık oylama ile seçilir. Dernek faaliyetleri beğenilmediği takdirde genel kurul tarafından başka bir yönetim seçilir. Seçilmiş bu yönetim içinden, başkan ve diğer görevler yönetim kurulu tarafından belirlenir. Yukarıda ifade ettiklerimiz dernekler yasasına göre yapılacak doğru bir seçim yöntemidir.

                Ne yazık ki son zamanlarda Ahıska Türkleri arasında her gün yeni bir Ahıska derneği ortaya çıkmaktadır. Birbirine kızan,birbirine küsen, bende bir dernek kurarım diyor ve etrafına yedi kişi toplayarak bir dernek açıyor. Bugün yirminin üzerinde Ahıska Türkleri adı altında dernekler faaliyet yapmaktadır. Bir Federasyon çatısı altında toplanmayan bu dernekler Ahıska ve Ahıska Türkleri davası konusunda yaptıkları faaliyetlerde hatalar yapmaktadırlar. Her dernek başkanı her şeyi ben çok iyi bilirim, Ahıska davası benden sorulur düşüncesiyle resmi makamlarda kendilerinin görüşlerini ön plana çıkararak, bu milletin görüşüdür diye yanlış beyan vermektedirler. Tek lider, tek başkan ve tek bir federasyon çatısı altında bir araya gelmeyen dernekler birkaç guruba bölünerek faaliyet sürdürmektedirler. Sonuç itibariyle  toplumumuz ve devletimizin derneklerimize  karşı güveni sarsılmaktadır. Dernek yöneticilerine olan itibar günden güne zayıflamaktadır. Kalıcı çözüm üretemeyen dernekler toplumda bölünmelere, parçalanmalara yol açmaktadır.

Saygıdeğer Ahıskalılar; Devletimizin ve üyelerimizin itibarını, güvenini, saygısını ve sevgisini kazanmamız için ilk önce kendi aramızdaki sorunları çözmemiz gerekiyor.

           1.Acilen illerimizde yeniden genel kurul seçimleri yapılarak dernek sayılarını bire düşürmek, bir ilde bir derneğin faaliyetini sağlamak.

           2.Şu anda toplum içinde güvenini kaybetmiş, dernek yönetim kurulu üyelerini istifaya çağırmak.

           3.Bütün derneklerin, merkezi Ankara’da olmak şartıyla  Ahıska Türk Dernekleri Federasyonu çatısı altında faaliyet yapmasını sağlamak.

          4.Birlik ve beraberlik içinde sorunlarımızın kalıcı çözüme ulaşması için çalışmaları başlatmak.

          Sonuç: Bugün Türkiye de faaliyet gösteren Federasyon, Dernekler ve ASU(Ahıskalı Öğrenciler Birliği) önce Ahıska toprakları ve Ahıska Türkleri davası konusunda kendi aralarında anlaşmalı ve faaliyetlerini birlikte sürdürmeleri gerekiyor. Tek bir federasyon  şemsiyesi altında olmadığımız sürece kendimize ne muhatap bulabiliriz, nede vatan konusunda bir ilerleme kaydedebiliriz. Dernekleri yönetenler, bu çilekeş Ahıska Türkleri toplumuna hizmet etmek isteyenler, şerefi ve namusu üzerine yemin ederek yasalar çerçevesinde tek çatı altında hizmet etmelidirler.

 Dr ibrahim AGARA

İzmir Ahıska Türkleri Dernek Başkanı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here